Làm thế nào để sử dụng Lời Nhạc Sống

  • bởi Admin
  • loinhacsong.com
  • 2860
  • 06-10-2020 06:30:48

Để sử dụng Lời Nhạc Sống cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo tài khoản Lời Nhạc Sống, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Nạp thẻ cào hoặc chuyển khoản, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Chọn gói dịch vụ cần sử dụng.

Bước 4: Bắt đầu sử dụng dựa trên gói dịch vụ đã mua. 

Xem thêm hướng dẫn sử dụng Lời Nhạc Sống

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM