Bảng giá dịch vụ Lời Nhạc Sống

  • bởi Admin
  • loi nhac song, loinhacsong.com
  • 15902
  • 06-08-2020 11:18:58

Số điểm tương đương với mệnh giá thẻ cào nạp vào. Ví dụ: nạp thẻ 50k thì được 50 điểm, nạp thẻ 100k thì được 100 điểm

 

Gói dịch vụ Số điểm cần Thời hạn sử dụng Hình thức thanh toán Khuyến mãi
1 ngày (24h) 10 điểm 1 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Nạp thẻ cào 10k, 20k hoặc 50k (số điểm còn lại vẫn nằm trong hệ thống và chỉ trừ khi kích hoạt sử dụng). Hoặc chuyển khoản Ngân hàng, thông tin chuyển khoản xem tại đây  
2 ngày 18 điểm 2 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Nạp thẻ cào 10k, 20k hoặc 50k (số điểm còn lại vẫn nằm trong hệ thống và chỉ trừ khi kích hoạt sử dụng). Hoặc chuyển khoản Ngân hàng, thông tin chuyển khoản xem tại đây  
3 ngày 24 điểm 3 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Nạp thẻ cào 10k, 20k hoặc 50k (số điểm còn lại vẫn nằm trong hệ thống và chỉ trừ khi kích hoạt sử dụng). Hoặc chuyển khoản Ngân hàng, thông tin chuyển khoản xem tại đây  
1 tuần 50 điểm 7 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Nạp thẻ cào 10k, 20k hoặc 50k (số điểm còn lại vẫn nằm trong hệ thống và chỉ trừ khi kích hoạt sử dụng). Hoặc chuyển khoản Ngân hàng, thông tin chuyển khoản xem tại đây  
30 ngày 150 điểm 30 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào, chuyển khoản hoặc Momo Sử dụng trong vòng 30 ngày không cần kích hoạt, không cần nạp card. Thông tin chuyển khoản xem tại đây
90 ngày 300 điểm 90 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào, chuyển khoản hoặc Momo, hoặc thu tiền tận nhà  Sử dụng trong vòng 90 ngày không cần kích hoạt, không cần nạp card. Thông tin chuyển khoản xem tại đây
180 ngày 500 điểm 180 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào, chuyển khoản hoặc Momo, hoặc thu tiền tận nhà Sử dụng trong vòng 180 ngày không cần kích hoạt, không cần nạp card. Thông tin chuyển khoản xem tại đây
1 giờ 2 điểm 2 tiếng, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào  
2 giờ 4 điểm 2 tiếng, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào  
3 giờ 6 điểm 3 tiếng, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào  
12 giờ 8 điểm 12 tiếng, kể từ lúc kích hoạt sử dụng Thẻ cào  
1 năm LIÊN HỆ 365 ngày, kể từ lúc kích hoạt sử dụng   Hỗ trợ 247, sử dụng trong vòng 365 ngày không cần kích hoạt, không cần nạp card. 
Vĩnh viễn LIÊN HỆ Sử dụng vĩnh viễn, kể từ lúc kích hoạt sử dụng   Hỗ trợ 247, sử dụng trọn đời không cần phải nạp card hoặc gia hạn. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM